Pianoles voor kleuters

In de eerste maanden wordt gewerkt aan de muzikale vorming van de kinderen. Dit gebeurt met veel zingen, ritmes klappen en eenvoudige spelletjes op de piano. Ook wordt de piano stapsgewijs verkend aan de hand van speelse oefeningen. Als de kinderen er aan toe zijn wordt ook het noten lezen geïntroduceerd.

Pianoles vanaf zes jaar

In de eerste periode van het lesproces gaat de grootste aandacht naar de algemene muzikale vorming van de kinderen. De lessen hebben hier ook een speels karakter. Er wordt veel gezongen en zowel het ritme als het notenbeeld wordt geïntroduceerd.

De lesmethode is gebaseerd op het stapsgewijs en breed leren. Dit betekend dat bij de kinderen de moeilijkheidsgraad langzaam wordt verhoogd maar op het niveau wat het kind goed beheerst wordt veel verdiepingsstof gebruikt. Dit gebeurt met o.a. toonladders, etudes en voordrachtstukken. Op elke les spelen de kinderen samen met de docente of met andere kinderen. Ook gaat veel aandacht naar het aanleren van een juiste houding en een goede techniek.

Tarieven: Pianolessen:

  1. · € 1180,- per seizoen voor 60 minuten/week.
  2. · € 885,- per seizoen voor 45 minuten/week.
  3. · € 590,- per seizoen voor 30 minuten/week.

De bedragen kunnen per jaar betaald worden of in 10 maandelijkse termijnen.